KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı

KVKK Danışmanlığı 

Kişilerin internet üzerindeki sistemlere kayıt olması, kullanması ve hizmetlerinden faydalanması sırasında bazı bilgilerin sistemlere sunulması gerekir. Bu bilgiler kişisel veriler olarak adlandırılırken; ırk, etnik köken, felsefe, inanç, mezhep, kılık, kıyafet, iletişim bilgileri, fotoğraflar, sağlık bilgileri, sicil bilgileri ve güvenlik bilgileri gibi birçok farklı noktaya ayrılır. Bu noktada Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bağlamında kullanıcıların sunduğu bu bilgileri koruyabilmek ve güvenli bir kullanım sağlayabilmek açısından birçok firma ve kurum KVKK danışmanlığı hizmeti almaktadır.

Eğer bir sistemde kaydedilmiş olan kişisel veriler farklı bir ortama aktarılır, depolanır, paylaşılır, açıklanır, kullanılır veya kaydedilirse ya da bu gibi birçok farklı işlem yapılırsa, bu durum kişisel verilerin işlenmesi olarak adlandırılır. Bu nedenle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi durumunda gerçek ve tüzel kişiliklerin yükümlülükleri belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte birçok yasal prosedür ortaya çıkmaktadır ve cezalar ile karşılaşmamak ya da kullanıcıları riske atmamak için profesyonel danışmanlık alınması doğru olacaktır. Bu nedenle de KVKK danışmanlığı sayesinde yasaya uygun bir şekilde sistemin yürütülmesi, verilerin saklanması ve risklerin engellenmesi sağlanabilir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu güncel bir şekilde uygulanmaya devam ederken, bu konuda kanunun uygulanması için de bir markanın kurumsal mimariye, teknolojik yaklaşımlara ve hukuki yaklaşımlara uygun hareket etmesi gerekir. Bu nedenle sistemin güncel bir şekilde takip edilerek verilerin kaydedilmesi veya ilgili dönemlerde silinmesi gibi noktalarda KVKK danışmanlığı sayesinde sorunsuz bir sistem elde edilebilir.